Салам окуучу 👋
Абдыкадыр Орозбеков мектебинин сайтына кош келиңиздер
Билимдүү жаштарды тарбиялоо менен келечекке чоң салым кошуу
Миссиясы
А.Орозбеков мектебинин миссиясы
КР нын конституциясынын жана КР нын "Билим берүү жөнүндө" мыйзамын негизинде КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жалпы билим берүү мектептери үчүн бекитилген окуу планына ылайык окутуунун инновациялык усулдарын колдонуу аркылуу, алган билимин турмушта колдоно билген, ар тараптан өнүккөн, атаандаштыкка жөндөмдүү, жеткиликтүү билимге ээ болгон инсанды окутуп ,тарбиялоо .
Дагы көрүү
Көз карашы
А.Орозбеков мектептин көз карашы
Борбордук Азия чөлкөмүндө лидерликке умтулуу, илим, инновация жана билим берүү тармагында дүйнөнүн алдыңкы мектептери менен өз ара ортодогу кызматташтыкты кеңейтүү.
Дагы көрүү
Кадамжай району
Абдыкадыр Орозбеков
атындагы №9 орто мектеби
А. Масалиев айыл өкмөтү
Көн айылы
Окуу бөлүмдөрү
Бизди окуу бөлүмдөр
Иш-чааралар
Төмөндө окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун жана деңгээлин өстүрүү үчүн уюштурулган иш-чааралар көрсөтүлгөн
Дагы көрүү
"Чоң иштерди жасоонун бирден-бир жолу - бул кылган ишиңди СҮЙҮҮ"
Видеолор
Видео материалдар
Дагы көрүү