Мектеп жетекчилери Аккредитация
Мектеп жетекчилери
Аккредитация
Документтер
Аккредитация
Этикалык комиссия
Педкеңешменин протоколу
Өзүнүн өзү баалоонун буйругу
Программалык аккредитацияга буйрук
Программалык аккредитацияда өзүнүн өзү баалоо отчёт
Мектепти өнүктүрүүнүн стратегиялык планы
КРӨ мамлекеттик билим берүү стандарты-2022
Базистик окуу планы -2019-2020
Базистик окуу план-2020-2021
Базистик окуу план-2021-2022
Класс жетекчи жөнүндө жобо
Мектеп парламенти жөнүндө жобо
Дептерлерди текшерүү жөнүндө жалпы жобо
Предметтик усулдук бирикме жөнүндө жобо
Эксперттик кеңеш жөнүндө жобо
Көзөмөлчүлүк жөнүндө жобо
Жекече окутуу -2019-2020
Жекече окутуунун окуу планы-2022-2023
Жекече окутуунун окуу планы -2021-2022
КТП-1-класс
КТП-2-класс
КТП-3-класс
КТП-4-класс
КТП-ОИВТ -5-9 класс
КТП-русский язык 2-4
Мектеп директорунун жылдык иш планы 2022-2023 окуу жылы
Календардык -тематикалык планы математика 5-6 класс
Кызматкерлердин эмгек акысы жөнүндө жобо
Окуу бөлүмүнүн башчысынын 2022-2023 -окуу жылынын жылдык планы
Окуу тарбия иштеринин 2022-2023-о.ж.жылдык иш планы
Соцпедагогтун 2022-2023 о.ж.жылдык иш планы
Мектеп китепканасы жөнүндө жобо
Китепкананын жылдык иш планы
Китепкананын китептеринин саны
Китептерди ижарага берүү саны
Д-10
Китепканачынын класстан тышкаркы иш чарасы
Дептерлерди текшерүү жөнүндө жалпы жобо
Мектеп парламентинин иши жөнүндө жалпы жобо
Китепкананын класстан тышкаркы иш чарасы
Кызматкерлердин эмгек акысы жөнүндө жобо
Пед.кеңешме жөнүндө жобо
КТП- кыргыз тил адабият 5-10кл
Күндөлүк жөнүндө жобо
Социалдык педагог кеңештин алдын алуу жобосу
Соц .пед.ишеним кутусу жобо
Социалдык педагогдун кызматтын жобосу
Сапаттык курамы 2022-2023
Курстан өткөн 2021- 2022
Биология сабагынын практикалык жана лабораториялык иштеринин колдонмосу
Көзөмөлчүлүк жөнүндө жобо
Мектеп жетекчисинин айлык иш планы
Мектеп директорунун алдындагы кеңешмелердин иш планы
Мектептин сүрөтү,пандус
Орус тили каанасынын сүрөтү
Кыргыз тили каанасынын сүрөтү
Информатика каанасынын сүрөтү
Башталгыч класстын сүрөтү
Химия лабораториясы
Биология лабораториясы
Биология лабораториясы 1
Ашкананын сүрөтү
Ашкананын сүрөтү 1
Ашкана сүрөтү 2
Ашкананын сүрөтү 3
Орус тили мугалиминин эмгегин коргоо колдонмөсү
Мугалим -психологдун эмгегин коргоо колдонмосу
Биринчи медициналык жардам көрсөтүү
Спортзалдын сүрөтү
Спортзалдын 1 сүрөтү
Ички көзөмөлдүн иш планы
Соц.пед.Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш план
Соц.пед.Диний экстремизмдин ,терроризмдин алдын алуу боюнча план
Соц.пед.Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш планы
Соц.пед.Алдын алуу кеңешинин курамы 2019-2022
Соц.пед.Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөр...улар маалыматы 2019-2022
Соц.пед.ишеним кутусу
Штаттык расписание 2021-2022
Ишеним кутусун уюштуруу жөнүндө буйрук
Мектептин ата -энелеринен жана окуучуларынын алынган анкетаны жыйынтыгы
Милициянын жаш жардамчысынын иш планы
Окуучулардын жетишуусун аныктоо мониторинги
Директордун тарбия иштери боюнча орун басарынын иш ордун коргоо колдонмосу
Китептердин 2022-2023-окуу жылына ББМ сунуштаган тизмеси
Мугалим-психологдун эмгеги коргоо колдонмосу
Мугалимдин кесиптик этика кодекси
Ата-энелер чогулушунун протоколу
Башталгыч класстар УБ жылдык пландары
Эмгек келишими
Кыргыз тили, тарых, АЧД УБ протоколу
Өрт коопсуздугу өткөрүүдөгү эмгекти коргоо
Окуучулардын билим сапаттарын текшерүүнүн диаграммасы
ЖРТ 2019-2022-жылдын жыйынтыгы
Башталгыч класстардын сабактарынын иштелмеси
5-8-класстардын сабактарынын иштелмелери
9-11-класстардын сабактарынын иштелмелери
2022-2023-жылга өз билимин өркүндөтүү графиги
2019-2023-жылдын педагогикалык персоналдардын тарификациясы
2021-2023-жылдагы олимпиаданын жыйынтыгы
математика мугалими үчүн эмгекти коргоо колдонмосу
чет тили мугалими үчүн эмгекти коргоо колдонмосу
дене тарбия мугалими үчүн эмгекти коргоо
география мугалиминин эмгекти коргоо колдонмосу
билим берүү мекемесинин жетекчисинин эмгекти коргоо колдонмосу
чарбалык бөлүмү боюнча орун басарынын эмгекти коргоо
китепканачы үчүн эмгекти коргоо
физика лабораториясында иштөөнүн колдонмосу
мугалимдердин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу
баалоо системасы жөнүндө жобо
физика лабораториясын колдонуу эрежеси
химия сабагынан коопсуздук
2022-2023-окуу жылынын 1-2-чейректин билим сапаты
мектеп жетекчилеринин нөөмөтчүлүк графиги
соц.педагогдун жылдык иш пландары 2019-2023-жж
интерактивддүү-инновациялык методдорду колдонуп сабак өтүү
Окуучулардын дептерлеринин текшерүүсү
дептер текшерүү
Абдыкадыр Орозбеков мектебинин уставы
физика математика информатика УБ протоколдору
орус тили жана англис тили УБ жылдык иш пландары
орус тили жана англис тили УБ протоколдору
химия, биология, география, дене тарбия, АЧД, сүрөт, технология УБ иш планы
химия, биология, география, дене тарбия, АЧД, сүрөт, технология УБ протоколу
кыргыз тили, тарых, адам жана коом УБ жылдык пландары
Кыргыз тили, тарых, адам жана коом УБ протоколу
китептерди каттоонун инвертардык китеби
Базистик окуу планы 2022-2023
мектептин жер участогунун мамлекеттик акты
мектептин тех.паспорту
тейлөөчү кызматкердин кызматтык нускамасы
сертификат аккредитация
математика, физика информатика УБ иш пландар
профсоюз уюмунун жылдык иш планы 2019-2022
профсоюз уюмунун токтомдору 2019-2022
профсюз социалдык комиссиянын иш планы
профком. ревизиялык комиссиянын иш планы
профком. эмгек акысы боюнча иш план
профком. маданий-массалык иш план
профком. уюштуруу массалык иш план
мектептин өнүгүүсүнүн планы
интерактивдүү сабактар
күндөлүк текшерүү
аппеляциялык комиссиянын жобо
талаш тартыш комиссиясын куруу буйругу
техникалык коопсуздук боюнча киришүү инструктажы
эмгекти коргоо боюнча киришүү инструктажы
кабинеттердин жасалгасы
акт компьютер
резюме мугалимдер
кл жетекчи план
пиза 6-класс даярдоо тестинин жыйынтыгы
окуучуларды мектепке кабыл алуу эрежеси жобо
камкорчулар кеңешинин уставы
камкорчулар кеңешинин күбөлүгү
мектеп администрациясынын дайындалуу буйругу
УБ бөлүнүшү жөнүндө буйрук
техническое условие
ата-энелер жобо
ата-энелер менен иштөөнүн иш планы
УБ бөлүү жөнүндө буйрук
насаатчылык
жумушка алуу жобо
ишеним почтасы, ишеним телефондор, эвакуация планы
РИК-83
бирдиктүү эмгек эрежелери жобо
бирдиктүү эмгек эрежелери буйрук
физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрө
кызыктар тараптардын кайрылуусун кароо жөнүндө жобо
ата-энелер комитети ж.дө типтүү жобо
мектептин жалпы жоболору
чарба иштери боюнча директордун орун басарынын функционалдык милдеттери
Тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын функционалдык милдеттери
усулдук бирикме жетекчисинин функционалдык милдеттери
соц.педагогдун функционалдык милдеттери
сан.эпид.акт
инвертаризация
үч тараптуу келишим
информатика каанасы
антитеррордук паспорт
жарандык коргонуу планы
өздүк дело
насаатчы менен жаш мугалимдер
зыяндуу шартта иштегендерге кошумча эмгек акы төлөө
тех.кызматкерлердин эмгек келишими
Сыйлыкка көрсөтүү
Дүбүрт адабий ийриминин программасы
Видео көзөмөл
техникалык база
мектептин спонсорлору
Кадамжай өнүктүрүү фондунун салымы
аптечка
Мектептин электрондук даректери
спорттук мелдештер боюнча буйрук
Спортзалдын архитектуралык пландоосу
спорттук мелдештердин жыйынтыгы
окуучулардын ысык тамактануусунун жобосу
күбөлүк