Абдумаликова Наргиза Озгоновна Тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары
Абдумаликова Наргиза Озгоновна
Тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары
Документтер
Тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары
Окуу тарбия иштеринин 2022-2023-о.ж.жылдык иш планы