Окуу бөлүмдөрү
жана мугалимдер
Абдикаримова Айнура Абдирайимжановна
Директор бөлүмү
Адельева Бактыниса Мамытжановна
Окуу бөлүмүнүн башчысы
Абдумаликова Наргиза Озгоновна
Тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары
Токтобаева Бактыгул Асановна
Соц.педагог
Курбанова Үпөл Маматшукуровна
Ата -энелер мектеби
Болтабаева Замира
Чарба иштери боюнча директордун орун басары
Абдилатова Чынара Акимовна
Китепкана бөлүмү
4 усулдук бирикме
Усулдук бирикмелер
Боркошева Рано Маматкуловна
Профсоюз уюму
Мектеп жетекчилери
Аккредитация
Мугалимдер
Биздин oкуу бөлүмдөрү жана мугалимдер жамааты
Абдикаримова Айнура Абдирайимжановна
Химия мугалими
Абдилазиз кызы Жайнагүл
Башталгыч класстар мугалими
Абдилатова Чынара Акимовна
Химия мугалими
Абдумаликова Наргиза Озгоновна
Тарых мугалими
Абдусаламова Ойжамал Шарабиддин кызы
Орус тили жана адабияты мугалими
Абдыкадыр кызы Бүмариям
Башталгыч класстар мугалими
Адельева Бактыниса Мамытжановна
Информатика мугалими
Азимбек уулу Шайымбек
Дене тарбия мугалими
Айтыкулова Гульбайра Абдыпатаевна
Биология мугалими
Ахматбекова Манзура Нурмухаммадовна
Башталгыч класстар мугалими
Акматова Зулфия Мамарасуловна
Башталгыч класстар мугалими
Арапова Гүлайим Исмаиловна
Башталгыч класстар мугалими
Анарбаева Баиса Оморбековна
Башталгыч класстар мугалими
Арапбай кызы Гулийпа
Математика жана информатика
Атабеков Яхия Эргешович
Тарых, АЧД мугалими
Атабекова Бактыгул Яхияевна
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Базарбай кызы Айгүл
Башталгыч класстар мугалими
Бекботоева Бактигул Абсаматовна
Башталгыч класстар мугалими
Бекботоева Тазагүл Юлдашовна
Математика мугалими
Боркошева Рано Маматкуловна
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Газиев Равшан
Дене тарбия мугалими
Гапурова Мыскалай Абдуманаповна
Математика мугалими
Исакова Марапатхон Абдуманаповна
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Карабаева Матлюба Акбаровна
Орус тили жана адабияты мугалими
Курбанова Үпөл Маматшукуровна
Орус тили жана адабияты мугалими
Маккамбаева Бегимай Бахтияровна
Башталгыч класстар мугалими
Маматова Аймира
Башталгыч класстар мугалими
Мусаева Замиракан Чойбековна
Башталгыч класстар мугалими
Мурзалиева Малохатхон
Технология, сүрөт, музыка мугалими
Орозбаева Дамира Шерановна
Башталгыч класстар мугалими
Палванова Халида
Информатика мугалими
Махмутали кызы Канышай
Англис тили мугалими
Рыскулова Райкан Батыровна
Англис тили мугалими
Сайпидинов Акылбек Ахматалиевич
География мугалими
Саттикулова Гулхаё
Англис тили мугалими
Садирова Забида
Башталгыч класстар мугалими
Султан кызы Алтынай
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Токтобай уулу Кубаныч
Дене тарбия мугалими
Токтобаева Бактыгул Асановна
Тарых мугалими
Туратова Чолпонай Абдурахмоновна
Физика мугалими
Умарова Уулхан Маматовна
Башталгыч класстар мугалими
Халбекова Айша Жаныбаевна
Башталгыч класстар мугалими
Халдарбекова Толгонай Абдухалиловна
Биология мугалими
Авазбекова Бүанипа Хожакматовна
Башталгыч класстар мугалими
Юсупова Ханума Акматовна
Орус тили жана адабияты мугалими
Муратбек Омурзаков
Информатика