Адельева Бактыниса Мамытжановна Окуу бөлүмүнүн башчысы
Адельева Бактыниса Мамытжановна
Окуу бөлүмүнүн башчысы
Документтер
Окуу бөлүмүнүн башчысы
Окуу бөлүмүнүн башчысынын 2022-2023 -окуу жылынын жылдык планы
Усулдук кеңештин иш планы 2022-2023 о.ж.
Усулдук кеңештин протоколу 2019-2022 о.ж.
Билим сапатынын мониторинги 2019-2022
класстык журнал справка
жазуу иштеринин справкасы
өз ара сабакка катышуу
сабакка берилген анализ
педагогикалык кеңешменин протоколдору