Сүрөттөр Мугалимдер менен окуучулар ортосунда уюштурулган иш-чаара